Inter House Heritage Quiz Competition Held on 16/04/2022 (Saturday)

Inter House Heritage Quiz Competition Held on 16/04/2022 (Saturday)

Inter House Heritage Quiz Competition Level-3 (Std 6-8)

SR. NO. STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE
1 6a 1st Heer Mevada Lotus
6a Devyani Thakore
7c Jenish Kansara
7d Dhyan Patel
8b Mohammad Zaid
8c Arav Patel
2 6b 2nd Krishty Arora Aster
6c Hari Bhavsar
7a Arjunsinh Dabhi
7c Sweni Patel
8a Meet Chaudhary
8c Tanay Patel

Inter House Heritage Quiz Competition Level 3 (Std: 3-5)

SR. NO. STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE
1 4a 1st Position Aniket Tripathi Sunflower
2 4c Heer Patel
3 4c Ruhan Chaudharil
4 5a Daksh Manish Chouhan
5 5b Sarthak Chaudhary
6 5c Shyam Apurva Patel
7 3a 2nd Position Prayan Patel Aster
8 3c Innaya Bagwan
9 4a Henil Patel
10 4c Jaysudha Mishra
11 4b Dirgh Patel (B)
12 5a Diya Chaudhari
13 5b Namra Vishalkumar Patel
14 5b Rohit Khuman Ayar (B)

Inter House Heritage Quiz Competition Level 4 (Std: 9-10)

SR. NO. STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE
1 9b 1st Tanish Attur Aster
2 10c Sayani Modi
3 10d Nandit Patel
4 10d Salman Kalaniya(B)
5 9b 2nd Laxmi Thakkar (B) Lotus
6 9c Dev Chaudhary
7 10a Rishika Pranjal
8 10c Pranam Vaidya

CCA Results