Math Master Competition, 22/09/2022 (Thursday)

Math Master Competition, (Jr. KG) SR. NO STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME 1 Jr. KG 1st Viyona Joshi Mahir Patel 2 2nd Pahi Nandi 3 3rd Jainam Parmar

Inter House Wiz Quiz Competition Held on 06/08/2022 (Saturday)

Inter House Wiz Quiz Competition Level 2 (Std: 3-5) SR. NO STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 3B 1st Rhythm Goyal Aster 2 4B Sanveersingh Bagga 3 4C Rehan Patel 4 5A Swara Chaudhary 5 3A 2nd Arvi Jansari Sunflower 6 4C Ruhan Chaudhary 7 5A Atharva Lokhandwala 8 5B Harshil Chaudhary 9 3A 3rd… Continue reading Inter House Wiz Quiz Competition Held on 06/08/2022 (Saturday)

Book Review Competition Held on 30/04/2022 (Saturday)

Book Review Competition Level-3 (Grade 6-8) SR. NO STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 6B 1st Maharshi V Chaudhari Sunflower 2 6C 2nd Tasha A Patel Aster SR. NO STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 7D 1st Prisha Chhabda Rose 2 7B 2nd Darshil Modi Lotus SR. NO STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 8C… Continue reading Book Review Competition Held on 30/04/2022 (Saturday)

Inter House Monologue Competition Held on 18/06/2022 (Saturday)

Inter House Monologue Competition Level-2 (Grade 3-5) SR. NO STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 5c 1st Aarya Chaudhary Lotus 2 3C 2nd Shiven Patel Sunflower 3 5B 2nd Rohit Ayar Aster Inter House Monologue Competition Level-3 (Grade 6-8) SR. NO STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 6B 1st Tirth Chaudhary Sunflower 2 6C 2nd… Continue reading Inter House Monologue Competition Held on 18/06/2022 (Saturday)

Inter House Kavi Sammellan Competition Held on 20/08/2022 (Saturday)

Inter House Kavi Sammellan Competition Level 3 & 4 (Grade 6 -10) LEVEL STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 3 7A 1st Kushagra Kukreti Sunflower 8B 2nd Kriya Thakkar Rose 4 10A 1st Rishika Pranjal Lotus 9B 2nd Hitasha Rathod Lotus

Inter House Art Contest Competition Held on 20/08/2022 (Saturday)

Inter House Art Contest Competition Level-2 (Grade 3-5) SR. NO. STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 3C 1st Kush Rahulkumar Patel Rose 2 3C 2nd Advita Akashkumar Gaur Lotus SR. NO. STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 4A 1st A.Victor Eniyan Rose 2 4C 2nd Dharma Jigarkumar Bhavsar Rose SR. NO. STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME… Continue reading Inter House Art Contest Competition Held on 20/08/2022 (Saturday)

Inter House Declamation Competition Held on 16/07/2022 (Saturday)

Inter House Declamation Competition Level-2 (Std 3-5) SR. NO. STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 3A 1st Stuti Trivedi Rose 2 4B 2nd Aarnee Saxena Lotus Inter House Declamation Competition Level-3 (Std 6-8) SR. NO. STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 8C 1st Anvi Trivedi Lotus 2 7A 2nd Saurabh Gupta Sunflower Inter House Declamation… Continue reading Inter House Declamation Competition Held on 16/07/2022 (Saturday)

Inter House Heritage Quiz Competition Held on 16/04/2022 (Saturday)

Inter House Heritage Quiz Competition Level-3 (Std 6-8) SR. NO. STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 6a 1st Heer Mevada Lotus 6a Devyani Thakore 7c Jenish Kansara 7d Dhyan Patel 8b Mohammad Zaid 8c Arav Patel 2 6b 2nd Krishty Arora Aster 6c Hari Bhavsar 7a Arjunsinh Dabhi 7c Sweni Patel 8a Meet Chaudhary 8c… Continue reading Inter House Heritage Quiz Competition Held on 16/04/2022 (Saturday)

Share a Story Competition Held on 30/04/2022 (Saturday)

Share a Story Competition SR. NO. STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 5C 1st Position Ritwik Surya Mani Sanehi Rose 2 5B 2nd Position Shreeja Bharatiya Lotus

Inter House Elocution Competition Held on 22/11/2021 (Saturday)

Elocution Competition SR. NO. STD&DIV POSITION STUDENT’S NAME HOUSE 1 1 1 Spruha Joshi Aster 2 1 2 Anusha Bist Lotus 1 2C 1 Viresh Acharya Lotus 2 2B 2 Shiven Patel Sunflower